Mănăstirea ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Frumoasa, în parteneriat cu U..A.T.Municipiul Iași, va solicita în luna august a.c. o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ  17.270.000 lei fără TVA pentru proiectul „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din municipiul Iași”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020.

Amplasamentul: Proiectul se va implementa în municipiul Iași, Str. Radu Vodă nr. 1, Mun. Iași, Jud. Iași, și are ca obiectiv reabilitarea Ansamblului Mănăstirii Frumoasa, în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Nord-Est.

Scurt istoric: Mănăstirea Frumoasa, atestată în urma cu peste 430 ani, este rezultatul unui efort de construire început în secolul al XVI-lea și desăvârșit în prima parte a secolului XIX. Monumentul are la origini o bisericuță din lemn, pe locul căreia, la sfârșitul secolului XVI (aproximativ între 1583-1586), hatmanul Meletie Balica şi soţia lui Ana ridicau o alta din piatră, cu hramul Sf. Mihail şi Gavril.

În urma degradărilor cauzate de trecerea timpului, la intervenția domnitorului Grigore II Ghica, biserica este rezidită în stil renascentist (1727-1733), adăugându-i-se un zid împrejumuitor, un turn cu „ceasornic mare”, un iaz „să fie de primbare domnilor”, baie, două cişmele („fântâni mari aduse pre oale”) etc., casele vechi fiind demolate.

În timpul Domnitorului Matei Ghica (1753-1756), au fost executate lucrări de consolidate a Bisericii, iar în perioada 1819-1833 a fost construit Turnul Clopotniță.

Între anii 1836-1839, Arhimandritul Ioasaf Voinescu a inițiat construirea actualei Biserici, în forma de navă, în stil neoclasic cu influențe rusești.

Între anii 1834-1849, complexul de clădiri de la Frumoasa a servit drept reședință de vară domnitorului Mihail Sturdza. Dar o dată cu anul 1863, când survine secularizarea averilor mănăstirești şi trecerea acareturilor în proprietatea statului, Mănăstirea Frumoasa ajunge cazarmă şi apoi spital militar, în special pentru bolnavii cu afecțiuni oftalmologice. Sub regim cazon, grădina este distrusă, în 1875 o furtună distrugând și acoperișul bisericii.

După secularizarea averilor mănăstirești din anul 1863, Ansamblul pierde statutul de mănăstire, devenind Biserică parohială.

În anul 2003, Ansamblul redevine Mănăstire, statut pe care îl deține și în prezent, aici viețuind o obște de călugărițe care au venit de la Mănăstirea Războieni din județul Neamț.

Apartenența la categoria monumente istorice: Imobilele din cadrul Ansamblul Manastirii Frumoasa (Nr. crt. LMI 1195, cod LMI IS-II-a-A-04006) care vor fi restaurate în cadrul proiectului sunt în număr de 5, conform Listei Monumentelor Istorice pentru județul Iași, varianta 2015:

  • Biserica Sf. Voievozi (Nr. crt. LMI 1.196, cod LMI IS-II-m-A-04006.01),
  • Palatul de pe ziduri (Nr. crt. LMI 1.197, cod LMI IS-II-m-A-04006.02),
  • Ruinele palatului,,Pentru Femei” (Nr. crt. LMI 1.198, cod LMI IS-II-m-A-04006.03),
  • Turn clopotniță, (Nr. crt. LMI 1.199, cod LMI IS-II-m-A-04006.04),
  • Zid de incintă (Nr. crt. LMI 1.200, cod LMI IS-II-m-A-04006.05).

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

A. Reabilitarea Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Nord-Est.

- Creșterea cu 1 a numărului de monumente istorice de valoare națională (Grupa A din Lista Monumentelor Istorice) din Municipiul Iași restaurate;

- Creșterea cu 10% a numărului de vizitatori la obiectivul de patrimoniu reabilitat în primul an operațional.

B. Restaurarea, consolidarea şi protejarea clădirilor monument istoric ce fac parte din Ansamblul Mănăstirii Frumoasa:

- 3.296,42 mp suprafață (aria desfășurată) a obiectivelor de patrimoniu restaurate;

- 2.412,56 mp spații verzi amenajate;

- 1.325,33 mp suprafața trotuare, alei pietonale și scări exterioare în zona de circulație pietonala;

- 766,71 mp suprafață alei carosabile inclusiv parcajele în incinta;

- 6 locuri parcare în interiorul incintei, din care 1 loc pentru persoane cu dizabilități;

- 14 elemente de mobilier urban;

- 55 echipamente achiziționate pentru protecţia obiectivului de patrimoniu;

- 9 locuri amenajate pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă.

C. Promovarea și valorificarea potențialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios și stimulării dezvoltării locale și regionale.

- Elaborarea conținutului (text și imagine) materialelor de promovare a obiectivului turistic reabilitat, inclusiv editarea, conceperea grafică și tipărirea acestora.

- Crearea unui site web de prezentare a Ansamblului Mănăstirii Frumoasa: 1 site web de prezentare creat și lansat

- Digitizarea obiectivului: 1 ansamblu arhitectonic compus din 5 clădiri monument istoric digitizate.

Restaurarea și integrarea în circuitul turistic al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa reprezintă o oportunitate istorică, dat fiind faptul că aceste clădiri monument istoric, din momentul construcției și până în prezent, nu au mai beneficiat de un proces de restaurare la nivelul celui propus prin proiect.

Locuri de muncă create în urma implementării proiectului

Inițiatorii proiectului estimează că pe parcursul implementării acestuia vor fi create, pe o perioadă determinată, 70 locuri de muncă, iar după finalizarea proiectului vor fi create 2 noi locuri de muncă (ghizi turistice cu atribuții de custode), pe o perioada nedeterminată. Proiectul va stimula astfel dezvoltarea economică în zona de sud a municipiului Iași, inclusiv prin încurajarea activităților economice determinate de prezenta turiștilor in zonă.

Durata proiectului: In urma aprobării la finanțare a proiectului, investiția se va desfășura pe o durată de 46 luni, și va beneficia de 98% finanțare nerambursabilă.

DATE TEHNICE

Tipul de intervenție

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: lucrări de consolidare, restaurare clădiri monumente istorice (specialitățile arhitectură, instalații electrice, termice, sanitare, gaze, curenți slabi, structură);

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare;

- categoria “ C” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997);

- clasa “ II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006).

Caracteristicile amplasamentului: Ansamblul Manastirii Frumoasa, face parte din categoria manastirilor intarite din Moldova construite in secolele XVII-XVIII. Manastirea este plasata in incinta ce are un zid de aparare, care initial a avut un drum de straja. Intrarea principala este plasata pe latura de Vest, accesul spre Biserica, fiind ascendent cu o panta, conform cotelor din planul topo, deaproximativ 3,020 %, diferenta de nivel intre cota Turn clopotnita (51,17) si Intrarea in Biserica (53,55) fiind de 2,38 m, pe o distanta de78,75 m. Intrarea secundara in incinta este plasata pe latura de Est, care este plasata in axul Bisericii spre Sud, avand un gabarit de trecere de 4,50 m latime si 5,225 inaltime.

Forma in plana incintei imprejmuita cu zid de piatra, este un trapez cu laturile, avand dimensiunile exterioare, conform Documentatiei de Carte funciara nr. 150.373 cu Numar Cadastral - 64.936 -12.05.2015 si a Planului Topo Vizat deO.C.P.I. Iasi: Suprafata parcelei - conform Actelor si Panului Topo vizat de O.C.P.I. Iasi- ST =14.906,00 mp.

Caile de acces: Strada Radu Vodă nr. 1, Mun. Iași, Jud. Iași; Aeroport Iasi, Gările Iași și Nicolina, Cursele auto permanente din autogările Iași și Păcurari.

Condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform: 

- Certificatul de Urbanism nr. 1669/15.06.2016,emis de Primăria Mun. Iași;

- Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice) nr 36 din 2016 faza de proiectare DALI;

- Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 153 din 2016 faza de proiectare PTh.

Caracteristicile construcțiilor:

Funcțiunea: Fiecare din cele 5 clădiri amenajate în cadrul proiectului vor fi deschise publicului spre vizitare, iar două dintre acestea, Palatul de pe Ziduri și Palatul pentru Femei vor fi amenajate integral ca spații expoziționale (de tip muzeal) unde vor fi expuse bunuri mobile de patrimoniu cu specific religios.

Dimensiunile:

Total Aria construita A.c.-mp =1.862,00

Total Aria desf. construita A.d.c. mp =3.296,42

Total Aria utila A.u. mp  = 1.606,23

Total Vol. total construit V.t.-mc =17.925,50

Regim de înălțime:

- Obiect 01  Biserica-Număr niveluri- P. inalt + 2Ep.

- Obiect 02 - Palatul de pe ziduri- Număr niveluri- DSp +P

- Obiect 03 - Palatal pentru femei - Număr niveluri- DSp +P

- Obiect 04 - Turn clopotnița   - Număr niveluri- P + 2E.

- Obiect 05 - Zid de incintă - Număr niveluri- P

- Obiect 08.01 - Grup sanitar în incintă -Numar niveluri- P

Înălțimea:

- Biserica: la cornișă = +14,370 m – coamă = +17,700 m; - totală    =+30,050 m;

- Palatul de pe ziduri: la cornișă = + 8,750 m; - totală =+12,685 m;

- Palatul pentru femei: la cornișă = +4,580 m; - totală = +10,095 m;

- Turn Poartă: la cornișă = +20,820 m; - totală = +34,840 m;

- Zid de incintă: segm. A ext.  = + 4,720 m; segm. B ext. = +4,090 m; segm. C ext. = + 4,800 m; segm. D ext.=+3,780 m

Sistem constructiv: Construcțiile Ansamblului sunt executate din Zidărie portantă din piatră și cărămidă.

Fundaţii: Fundaţiile obiectivelor sunt din zidărie de piatră, iar terenul pe care este fundată este un pachet de prafuri argiloase loessoide galbene.

Acoperiş: tip şarpantă.

Învelitoare: tablă cupru.

Tâmplărie exterior (material/culoare): La corpurile de cladiri exclusiv Biserica - tâmplărie exterioară va fi din lemn de stejar multistrat tip termopan, conceputa pentru a evita pierderile de căldură în sezonul rece sau izolaţia în sezonul cald

Intervenții asupra componentelor artistice: Nu e cazul

Sistem de încălzire: 2 centrale termice cu gaze naturale

Pentru informații suplimentare, ne puteți scrie la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..