Din cronici și hrisoave aflăm că Mănăstirea Frumoasa a fost la un moment dat una din cele mai bogate mănăstiri de pe aceste meleaguri. Ea a fost înzestrată de ctitorii ei cu numeroase moșii, veșminte și obiecte de cult. Dar din cauza vitregiei împrejurărilor istorice, de-a lungul timpului aceste odoare și obiecte rare s-au pierdut.

Astăzi se mai păstrează doar câteva, majoritatea fiind datate în secolul al XIX-lea. Este vorba despre o icoană mare – Maica Domnului cu Pruncul – în fața Sfântului Altar, obiecte pentru oficierea cultului, precum și unele piese de mobilier înnoite o dată cu transformările dintre anii 1836-1841.

Icoana Maicii Domnului

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe este datată din sec. al XVII-lea și ferecată în argint de către Doamna Ecaterina Roset, soția lui Constantin Mavrocordat, domn al Moldovei (1733-1735, 1741-1743, 1748-1749 și 1769). Are gravată în grecește inscripția:

„Din evlavie pentru Maica Domnului, Ecaterina a îmbrăcat cu argint această icoană cu banii ei. Era fata lui Constantin Roset, iar doamnă a unui stăpânitor, om foarte bun, Mavrocordat, adică Constantin. Ecaterina, doamna lui Constantin Mavrocordat.”

Maica Domnului poartă pe cap o coroniță de aur încrustat cu pietre semiprețioase.
Originalitatea icoanei constă în reprezentarea tuturor icoaselor Imnului Acatist al Buneivestiri, în mici scene, amplasate pe toate laturile, de jur împrejur. Pe latură inferioară se află inscripția grecească.

În prezent icoana se află în restaurare.

 • 01.icoana
 • 02. icoana
 • 03.icoana
 • 04.icoana
 • 05.icoana
 • 07.icoana
 • 08.icoana
 • 09.icoana
 • 10.icoana
 • 01.icoana
Evanghelie

Evanghelia este ferecată în argint filigranat, cu pictură pe email pe mijloc și pe colțuri. A fost datată din sec. al XIX-lea.

Potir

Potirul este din argint filigranat și a fost datat din sec. al XIX-lea.

 • 01.potir
 • 01.potir
Chivot

Chivotul, datat din sec. al XIX-lea, înfățișează în miniatură biserica Mănăstirii Frumoasa.

 • 01.chivot
 • 02.Arhim Ioasaf Voinescu
 • 01.chivot
Dveră

Dvera este brodată pe margine în fir de aur pe catifea vișinie, având inscripția: „Eu sunt ușa cea adevărată. Prin Mine de va intra cineva se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. 1841”