Mănăstirea ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Frumoasa, în parteneriat cu U..A.T.Municipiul Iași, va solicita în luna august a.c. o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ  17.270.000 lei fără TVA pentru proiectul „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din municipiul Iași”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020.

Citește mai departe...